Multi Dermascope MDS 100


Multifunkcionalna analiza kože
Merenja hidratacije (vlažnosti) kože, masnoće (sebuma), elastičnosti i pigmentacije (za preporuku preparata za zaštitu od Sunca). Slike uz pomoć kamere se mogu videti na displeju.

Šta omogućava aparat MC 1000?
Osnovni sistem se sastoji od sondi za merenje sledećih parametara:

  • hidratacije (vlažnosti) kože
  • masnoće (sebuma) procenu sadržaja sebuma na koži I kosi
  • elastična svojstva kože (biološka starost kože) izmerena uz pomoć  metode sukcije (sposobnosti kože da se iz pobuđenog stanja vrati u prvobitno stanje), izraženo u %.
  • pigmentaciju  i crvenilo kože (eritem).

Visioscope® PC 35  kameru sa paralelno i unakrsno polarizovanom svetlošću.

Na ovu konfiguraciju se mogu dodati i sonde za određivanje sledećih parametara: temperature kože, TEWL indeks (transepidermalni gubitak vlažnosti, barijerna funkcija kože), pH-vrednost, određivanje boje kose

Specijalne Sebufix® F 16 i Cornoefix® F 20 folije  koje se mogu koristiti uz kameru za kvantitativnu analizu produkcije sebuma i deskvamacije.

Uređaj radi uz sofisticiran i atraktivan prateći softver Complete Skin investigation CSI uz pomoć kojeg se analiziraju slike, određuje tip kože, vrši preporuka odgovarajućih proizvoda i tretmana.

Close Menu