THIS


Slika impresivne fotografije celog lica u visokoj rezoluciji pod standardizovanom svetlošću  uvek na istoj poziciji i analizira promenena najekonomičniji način.
Automatska analiza parametar na licu i individualna preporuka preparata za produženu negu i tretmana je moguća za samo nekoliko sekundi.
Pročitaj više

 

Close Menu